اخبار و مقالات

از جدید ترین مطالب و اخبار املاک و اقامت ترکیه مطلب شوید

بهترین مناطق برای زندگی در استانبول

رتبه بندی بهترین مناطق برای زندگی در استانبول

مطالعه رتبه بندی مناطق استانبول

مطالعات توسعه اجتماعی-اقتصادی (SEGE) برای تعیین رتبه بندی و امتیاز دهی تمامی مناطق، شهرها و استان های ترکیه انجام می شود، بعبارت دیگر رتبه بندی بدترین و بهترین مناطق برای زندگی در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه می باشد. پژوهش رتبه بندی توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق ترکیه مربوط به سال 2022 می باشد که یکی از مطالعات مرجع در حوزه توسعه منطقه ای بشمار می آید.

این مطالعات توسط اداره کل وزارت صنعت و فناوری جمع آوری و منتشر می شود. رعايت توسعه اقتصادی اجتماعی، يكی از معيارهای مهم در دستيابی به هدف توسعه متوازن است كه با هدف افزايش كيفيت زندگی و دسترسی به همه اقشار است. از اینرو برای کسانی که می خواهند در استانبول زندگی کنند امکان شناخت بهترین محله ها در استانبول را می دهد.

2022 ilce sege 013

مطالعه SEGE-2022 ناحیه بر اساس مبانی علمی و در چارچوب معیارهای عینی تهیه شده است. در این تحقیق مجموعه داده های گسترده و آماری با مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی به دست آمده است که شامل 56 متغیر می باشد. از جمله این متغیرها جمعیت شناسی، اشتغال و امنیت اجتماعی، آموزش، سلامت، شرایط اقتصادی و مالی، رقابت، نوآوری و کیفیت زندگی و نمرات توسعه می باشد که برای سنجش توسعه اقتصادی-اجتماعی 973 منطقهدر سطح ترکیه استفاده شده است.

با توجه به امتیازات شاخص ها، نواحی در 6 سطح توسعه ای دسته بندی می شوند. در این مقاله تنها به مناطق برتر در دسته اول اشاره خواهد شد تا هموطنان عزیزمان اطلاهات بیشتر نسبت به رتبه بندی مناطق استانبول در هنگام خرید ملک داشته باشند.

در اینجا به 8 مورد از مهمترین متغییرهایی که در امتیاز دهی مناطق بیشترین تاثیر را دارند اشاره می کنیم :

  • متغیرهای جمعیتی
  • متغیرهای مالی
  • متغیرهای استخدام وتامین اجتماعی
  • متغیرهای آموزش
  • متغیرهای سلامت
  • متغیرهای رقابت پذیری
  • متغیرهای نوآوری
  • متغیرهای کیفیت زندگی

متغیرهای جمعیتی

از آنجایی که متغیرهای جمعیتی، ساختار و ویژگی های جمعیت را نشان می دهند، به طور غیرمستقیم حاوی اطلاعاتی درباره زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در هر محله و منطقه هستند. پتانسیل نیروی کار و دسترسی ساکنان به فرصت های اقتصادی و اجتماعی در محل زندگی یکی از نهادهای مهم تولید است. به این دلایل، متغیرهای جمعیتی متغیرهای مهمی هستند که سطح توسعه یافتگی مناطق را تعیین و منعکس می کنند. در این چارچوب هفت متغیر جمعیت شناختی در نظر گرفته شد که این متغیرها در جدول 1 آورده شده است.

Land Invester Sege 2022 Persian 01 1

جدول 1 – متغیرهای جمعیتی

متغیرهای مالی

در مطالعات مناطق SEGE-2022، پنج متغیر تحت عنوان متغیرهای مالی استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از دسترسی ساکنان به خدمات مالی، ظرفیت مالی آنها و پتانسیل مراکز دولتی در مناطق برای ارائه خدمات می باشد که بهترین محله ها در استانبول دارای امتیاز بالاتری می باشند. در این زمینه، پنج متغیر مالی موجود در مطالعه منطقه SEGE-2022 در جدول زیر فهرست شده است:

بهترین مناطق برای زندگی در استانبول

جدول 2 – متغیرهای مالی

متغیرهای استخدام و تامین اجتماعی

متغیرهای استخدام و تامین اجتماعی از نظر نشان دادن توان نیروی کار و ساختار اقتصادی مناطق، دسترسی به خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی حائز اهمیت است. بنابراین در این پژوهش از متغیرهای مربوط به اشتغال و تامین اجتماعی استفاده شده است.

بهترین محله های استانبول برای خرید خانه

جدول 3 – متغیرهای استخدام و تامین اجتماعی

متغیرهای آموزش

توسعه اجتماعی-اقتصادی با داشتن منابع انسانی تحصیل کرده و واجد شرایط ارتباط زیادی دارد. بنابراین آموزش و پرورش برای توسعه اقتصاد یک ضرورت است. سطح تحصیلات بیشتر از نظر اجتماعی به معنای شغل بهتر، غنای فرهنگی و جایگاه اجتماعی بالاتر می باشد و در رتبه بندی مناطق استانبول و دیگر شهرهای تاثیر بسیار زیادی دارد. شش متغیر آموزش در مطالعه SEGE2022 منطقه استفاده شد و این متغیرها در جدول 4 آورده شده است.

محله های با کلاس استانبول

جدول 4 – متغیرهای آموزش

متغیرهای سلامت

متغیرهای سلامت از این جهت حائز اهمیت هستند که سطح دسترسی به خدمات بهداشتی بر تمایل انسانها برای اسکان، زندگی و کار در منطقه مربوطه تأثیر مستقیم می گذارد. متغیرهای سلامت مورد استفاده در این مطالعه ظرفیت خدمات بهداشتی و درمانی مناطق و نتایج خدمات بهداشتی را اندازه گیری می کنند. در نتیجه بهترین محله های استانبول و دیگر شهر ها از امتیاز بالاتری در زمینه متغیرهای سلامت برخوردار می باشند. شش متغیر سلامت در مطالعه منطقه SEGE-2022 استفاده شد و این متغیرها در جدول 5 آورده شده است.

بهترین محله ها در استانبول

جدول 5 – متغیرهای سلامت

متغیرهای رقابت پذیری

متغیرهای رقابت پذیری، پتانسیل و پویایی اقتصادی مناطق به ویژه در زمینه های کارآفرینی، صنعت، گردشگری و کشاورزی را منعکس می کند. در این چارچوب از هشت متغیر رقابت پذیری استفاده شده است که این متغیرها در جدول 6 آورده شده است.

بهترین مناطق برای زندگی در استانبول

جدول 6 – متغیرهای رقابت پذیری

متغیرهای نوآوری

توسعه اجتماعی-اقتصادی ارتباط نزدیک با ظرفیت نوآوری و عملکرد یک منطقه دارد. در این چارچوب، تولید دانش و نوآوری، تبدیل دانش موجود به ارزش تجاری و تولید با ارزش افزوده بالا با توسعه اجتماعی-اقتصادی پیوند خورده است. هشت متغیر در این بعد در جدول 7 آمده است.

بهترین محله های استانبول برای خرید خانه

جدول 7 – متغیرهای نوآوری

متغیرهای کیفیت زندگی

هشت متغیر مختلف تحت عنوان “متغیرهای کیفیت زندگی” در مطالعه منطقه SEGE-2022 استفاده شد. این متغیرها که منعکس کننده دسترسی افراد به فرصت های اجتماعی و فرهنگی و امکانات زیرساخت فیزیکی است که کیفیت زندگی و وضعیت رفاهی آنها را افزایش می دهد که برای توسعه اجتماعی-اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. متغیرهای کیفیت زندگی مورد استفاده در جدول 8 ارائه شده است.

بهترین محله های استانبول

جدول 8 – متغیرهای کیفیت زندگی

نواحی توسعه یافته ردیف اول

از بین 973 منطقه موجود در نقشه، تنها 67 از آن مناطق توسعه یافته سطح اول می باشد. اکثر این مناطق در توسعه یافته ترین استان های ترکیه از جمله استانبول واقع شده اند. هنگامی که توزیع نواحی توسعه یافته درجه اول بر اساس مناطق جغرافیایی مورد بررسی قرار می گیرد. مشاهده می شود که 36 منطقه از آن در اطراف دریای مرمره، 13 منطقه آن در ساحل دریای اژه، 9 منطقه از آن در مرکز ترکیه یعنی منطقه آناتولی، 5 منطقه از منطقه در ساحل جنوبی ترکیه یعنی ساحل مدیترانه، 2 منطقه در ساحل دریای سیاه و تنها یک منطقه در شرق ترکیه وجود دارد.

Land Invester Sege 2022 Persian Socio Economic Map

نقشه : نقشه سطوح توسعه اجتماعی-اقتصادی ناحیه

در حالی 30 درصد جمعیت ترکیه در این مناطق ساکن هستند که 49 درصد از تعداد شعب بانک ها در ترکیه در این مناطق واقع شده است (سطح اول)، 56 درصد از مبلغ پرداختی کارت های بانکی در این مناطق انجام می شود.

بهترین محله های استانبول برای خرید خانه

هدف اصلی از نوشتن این مقاله توسط کمپانی املاک لند اینوستر، ارائه اطلاعات مفید در باره سطح اقتصادی-اجتماعی مناطق استانبول و در نتیجه مشخص کردن بهترین محله های استانبول برای خرید خانه می باشد. در جدول رتبه بندی بهترین محله ها در استانبول مناطقه شیشلی، بشیکتاش و کادیکوی بترتیب عنوان اول تا سوم بهترین مناطق را به خود اختصاص داده اند.

استانبول دارای 39 منطقه می باشد که براساس این پژوهش 29 منطقه موفق به کسب حدنصاب امتیاز برای ورود به گروه مناطق سطح اول شده اند.

نام منطقهرتبه بندی در ترکیهرتبه بندی در استانبولامتیاز
Şişli116,959
Beşiktaş325,940
Kadıköy434,910
Bakırköy644,465
Fatih754,226
Ataşehir963,545
Başakşehir1073,468
Beyoğlu1283,394
Ümraniye1393,364
Sarıyer14103,249
Üsküdar16113,045
Tuzla19122,730
Maltepe20132,685
Beylikdüzü23142,503
Pendik24152,485
Esenyurt26162,479
Bahçelievler28172,423
Zeytinburnu29182,382
Bağcılar33192,346
Kartal35202,321
Bayrampaşa36212,266
Kağıthane38222,174
Küçükçekmece39232,161
Güngören50241,920
Büyükçekmece51251,891
Eyüpsultan54261,839
Adalar55271,822
Beykoz61281,732
Avcılar66291,640

نتیجه گیری

در کنار امتیازهای بالا در شاخص های اقتصادی، مشاهده می شود که زیرساخت های اساسی در این مناطق به میزان قابل توجهی تکمیل شده است و در این چارچوب متغیرهای آموزش، سلامت و کیفیت زندگی از ارزش بالاتری برخوردار هستند. نسبت به سایر مناطق از نظر ابعاد آموزشی و بهداشتی، سطح اول توسعه دارای بالاترین ارزش ها نسبت به سایر سطوح در تمامی متغیرها می باشد. همچنین بخش‌هایی که در همه متغیرها در ابعاد آموزشی و بهداشتی رتبه اول را دارند، در سطح اول توسعه قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد