All Posts in "تحصیل و اشتغال در ترکیه" Category

Category archive page

شرایط کار در ترکیه و شرایط کار و اشتغال در ترکیه

شرایط کار در ترکیه

شرایط کلی کار و اشتغال در ترکیه باتوجه به نزدیکی ترکیه با ایران و شرایط به مراتب بهتر اقتصادی این کشور موجب شده است تا تعداد زیادی از هموطنانمان قصد کار کردن و اشتغال در ترکیه را داشته باشند. سهولت در رفت آمد به ایران، نزدیکی فرهنگی، آب و هوای معتدل و … ایرانیان را…

تحصیل در ترکیه و تحصیل در دانشگاههای ترکیه

تحصیل در ترکیه

در این بخش اطلاعات مفیدی در باره تحصیل در دانشگاههای ترکیه ، نحوه مراجعه و دریافت پذیرش، دریافت اقامت دانشجویی و خوابگاه ارائه شده است که موجب شده است تا هموطنان عزیزی که قصد ادامه تحصیل دارند در این رابطه تصمیم گیری بهتر و دقیق تری اتخاذ کنند.