آیا امکان دریافت سند قبل از اتمام پروژه در ترکیه وجود دارد؟

آیا امکان دریافت سند قبل از اتمام پروژه در ترکیه وجود دارد؟

بله در بعضی پروژه ها خریدار میتواند قبل از اتمام پروژه ، سند ملک خود را دریافت نموده و از مزایای قانونی خرید املاک در ترکیه نظیر اخذ اقامت، افتتاح حساب بانکی و… بهره مند گردند.