آیا قیمت و متراژ واحد خریداری شده در ترکیه در دریافت “اقامت” موثر است؟

آیا قیمت و متراژ واحد خریداری شده در ترکیه در دریافت “اقامت” موثر است؟

خیر، پس از بنام زدن سند به اسم یکی از اعضای خانواده و یا تک تک اعضای خانواده، کل خانواده اقامت ترکیه را دریافت می کنند. تنها شرط آن خرید ملک به ارزش بالای 75 هزار دلار و درج آن در سند ملکی. همچنین برای سرمایه گذاری های بالای 400.000 (چهارصد هزار) دلار، شهروندی و پاسپورت ترکیه به تمامی اعضای خانواده (همسر و فرزندان زیر 18 سال) تعلق میگیرد.