آیا می‌توان یک شرکت سرمایه گذاری در ترکیه تاسیس کرد؟

آیا می‌توان یک شرکت سرمایه گذاری در ترکیه تاسیس کرد؟

بله، اگر شما تمایل به سرمایه گذاری در ترکیه به صورت حرفه ای دارید، شرکت لنداینوستر (Landinvester) زیر مجموعه کمپانی آمریکایی قرن 21 (Century21) می تواند به شما در ثبت یک شرکت ترک کمک کند. بنابراین شما به آسانی میتوانید به فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری در ترکیه بپردازید.