در انتخاب منطقه برای خرید ملک در ترکیه، آیا منطقه خاصی را برای مشتریان توصیه میکنید؟

در انتخاب منطقه برای خرید ملک در ترکیه، آیا منطقه خاصی را برای مشتریان توصیه میکنید؟

بله، کارشناسان شرکتمان با مطالعه و تحقیق در محلات و مناطق شهر های ترکیه، بسته به مراکز تحصیلی، خرید، تفریح، وسایل نقلیه عمومی و همچنین بررسی ارزش افزوده املاک در آینده، پروژه ها و مناطقی در سطح شهر را آماده کرده اند که نسبت به سلیقه و بودجه خریداران، گزینه های مناسب معرفی می شوند.