روش‌های دریافت اقامت کوتاه مدت در ترکیه چگونه است؟

روش‌های دریافت اقامت کوتاه مدت در ترکیه چگونه است؟

  • تحقیقات علمی
  • اتباع خارجی که اموال غیر منقول در ترکیه خریداری می‌کنند
  • افامت با هدف اقتصادی و ایجاد کسب و کار
  • شرکت در دوره های آموزشی و درسی
  • اقامت دانشجویی
  • اقامت با اهداف توریستی