محدودیت‌های خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه چیست؟

محدودیت‌های خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه چیست؟

  • ​یک تبعه خارجی در ترکیه از نظر متراژ حداکثر می‌تواند املاکی به مساحت ۳۰ هکتار خریداری کند.
  • اتباع خارجی در مناطق نظامی و یا امنیتی ترکیه اجازه خرید ملک ندارند. در مورد اجاره کردن نیز با صدور مجوزهای خاصی امکان پذیر است.
  • اتباع خارجی که به عنوان اشخاص حقیقی اقدام به خرید اراضی یا ملک می‌کنند، حداکثر می‌توانند ۱۰ درصد یک ناحیه یا منطقه را خریداری کنند.
  • محدودیتی برای مبلغ در قانون تعیین نشده‌است.