پس از خرید ملک در ترکیه چه خواهم کرد؟

پس از خرید ملک در ترکیه چه خواهم کرد؟

  • خرید ملک بالای 400 هزار دلار :  شخص خریدار همراه همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال حق دریافت شهروندی و پاسپورت ترکیه را خواهند داشت. دراینصورت، از تمامی مزایا و امکانات یک شهروند ترک بهرمند خواهند شد و دیگر نیازی به دریافت اقامت نخواهند داشت.
  • خرید ملک زیر 400 هزار دلار : برای خارجی‌هایی که در ترکیه اقدام به خرید ملک می‌کنند، اخذ اقامت بسیار راحت است. خارجی‌هایی که در ترکیه اقدام به خرید خانه می‌کنند به راحتی قادر به اخذ اقامت با دوره های تمدید مشخص خواهند بود. همچنین آنها می‌توانند به راحتی برای تمامی اعضای خانواده خویش نیز اقامت دریافت کنند. کودکان این خانواده‌ها می‌توانند به واسطه این اقامت در مراکز و مقاطع مختلف آموزشی ترکیه مشغول به تحصیل شوند. از سوی دیگر مشغول به کار شدن برای این افراد راحت تر بوده و قادر به اخذ مجوز کار خواهند بود.