چه کسانی می‌توانند در ترکیه ملک بخرند؟

چه کسانی می‌توانند در ترکیه ملک بخرند؟

بجز ۳ کشور کره شمالی، ارمنستان و سوریه که با ترکیه روابط دیپلماتیک گرم و مناسبی ندارند تمام ملیت ها می توانند درترکیه ملک و مستغلات بخرند.